SVETAINĖS TAISYKLĖS

I Bendrosios nuostatos

1. Parduotuvės savininkė yra „PIONART Grzegorz Sztobryn“, kurios registruota buveinė adresu Gen. Bora-Komorowskiego g. 18 Zabže 41-814, įrašyta į Centrinį registrą ir Informaciją apie verslo veiklą.

2. „PIONART“ pardavimų biuras yra: Magazynowa g. 8, Zabžas 41-807. Tai taip pat „PIONART“ korespondencijos adresas.

3. „PIONART“ svetainėje esanti informacija nėra pasiūlymas Civilinio kodekso prasme, tai yra kvietimas sudaryti sutartį. Klientas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje, pateikia pasiūlymą įsigyti konkrečią prekę pagal prekės aprašyme ir šiose taisyklėse nurodytas sąlygas.

4. Užsakymus galima pateikti internetu – „PIONART“ svetainėje (internetinėje parduotuvėje) arba elektroniniu paštu, šiuo adresu: sklep@pionart.pl.

5. Kainos nurodytos Lenkijos zlotais ir su PVM. Į kainas neįeina transportavimo/siuntimo išlaidos.

6. Nurodyta produkte kaina yra įpareigojanti nuo kliento užsakymo pateikimo momento.

7. „PIONART“ pasilieka teisę keisti prekių kainas internetinėje parduotuvėje, papildyti parduotuvę naujomis prekėmis, vykdyti ir atšaukti reklamines kampanijas ar jas keisti.

8. Sutarties sudarymo momentas yra „PIONART“ patvirtinimas apie Kliento pateikto užsakymo gavimą.

9. Kiekvienam įvykdytam užsakymui išrašoma PVM sąskaita faktūra.

II Produkto prieinamumas

1. Parduotuvėje siūlomos prekės yra prieinamos ir yra „PIONART“ sandėlyje.

2. Jei prekės nėra, ši informacija rodoma internetinėje parduotuvėje šalia prekės.

3. Ypatingais atvejais, jei prekės nėra, „PIONART“ nedelsdama informuos Klientą apie tai el.paštu arba telefonu.

4. Ypatingi atvejai, visų pirma, apima: akcijos metu siūlomų produktų atsargos pasibaigimą, poreikį laukti prekės dėl gamybos ciklo vėlavimo.

5. Prekės neprieinamumo atveju Klientas sprendžia, ar užsakymas bus įvykdytas iš dalies (be nepasiekiamų prekių), ar visas atšauktas.

III Pristatymo laikas

1. Atsižvelgiant į konkretų parduotuvėje parduodamų prekių dydį ir svorį, pristatymo laikas bus nustatomas individualiai kiekvienam Kliento užsakymui.

IV Mokėjimo būdai

1. Galimi šie mokėjimo būdai:

- išankstinis apmokėjimas į „PIONART“ banko sąskaitą,

- grynieji pinigai asmeninio atsiėmimo atveju,

- atsiskaitymas grynaisiais, naudojant nuosavą „PIONART“ transporto priemonę,

- atsiskaitymas grynaisiais, pristatymo su kurjerių įmone atveju.

1. Išankstinio apmokėjimo atveju mokėtina suma turi būti pervesta į sąskaitą ING Bank Śląski 02 1050 1588 1000 0022 9092 8122.

V Siuntinys

1. Atsižvelgiant į konkretų parduotuvėje parduodamų prekių dydį ir svorį, pristatymo forma bus nustatoma individualiai kiekvienam Kliento užsakymui.

2. Užsakytos prekės Klientui gali būti pristatytos su kurjerių įmone, transporto įmone arba nuosavu transportu. Galimas ir asmeninis Kliento atsiėmimas.

3. Pristatymo kaina bus nedelsiant paskaičiuota ir pateikta Klientui patvirtinti.

VI Pateiktų užsakymų keitimas ir atsisakymas

1. Klientas turi galimybę atšaukti užsakymą, jei jis dar nevykdomas.

2. Atsisakyti užsakymo galima el. paštu arba telefonu.

3. Klientui atšaukus užsakymą, „PIONART“ nedelsdama, ne vėliau kaip per 14 dienų, grąžins visus už užsakytas prekes Kliento iki šiol atliktus mokėjimus.

VII Teisė atsisakyti sutarties ir grąžinti įsigytas prekes

1. Kliento, kuris yra fizinis asmuo ir perka tiesiogiai su verslu ar profesine veikla nesusijusį pirkinį – Vartotojo – teisę atsisakyti sutarties reglamentuoja 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymas.

2. Vartotojas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti sutarties per 14 dienų nuo dienos, kai:

- Klientas ar jo nurodyta trečioji šalis atsiima įsigytas prekes,

- atsiimtos paskutinės prekės – kai užsakymai vykdomi ir pristatomi partijomis.

1. Norėdami atsisakyti sutarties, per aukščiau nurodytą laikotarpį būtina pateikti pareiškimą apie sutarties atsisakymą:

- raštu, naudojant pavyzdinį pareiškimą apie sutarties atsisakymą, pateiktą interneto svetainėje po taisyklių tekstu, registruotu laišku, išsiųstu „PIONART“ adresu,

- el. paštu, aiškiai nurodant pranešimo turinį arba naudojant aukščiau pateiktą šabloną kaip žinutės priedą.

1. Gavusi Vartotojo pareiškimą dėl sutarties atsisakymo, „PIONART“ nedelsdama patvirtina šį faktą ta pačia forma, kuria gavo pareiškimą.

2. Vartotojui atsisakius sutarties, sutartis laikoma negaliojančia ir Vartotojas atleidžiamas nuo bet kokių įsipareigojimų, kylančių įsigyjant prekes.

3. Vartotojas privalo nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo dienos, grąžinti prekę „PIONART“ pardavimo biuro adresu.

4. Vartotojas padengia išlaidas, tiesiogiai susijusias su prekės grąžinimu.

5. Vartotojui grąžinus prekes, „PIONART“ nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų, grąžins visus Vartotojo atliktus mokėjimus kaip apmokėjimą už įsigytas prekes, įskaitant prekių pristatymo išlaidas. Jei Vartotojas pasirinko ne pigiausią įprastą prekių pristatymo būdą, tai prekių pristatymo išlaidų kompensavimas bus apribotas iki pigiausios įprasto pristatymo kainos. Aukščiau nurodytas mokėjimo „PIONART“ taikomas grąžinimo laikotarpis prasideda nuo prekių gavimo (atgal) arba Vartotojui jų išsiuntimo įrodymo pristatymo dienos – atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

6. Klientas atsako už prekių vertės sumažėjimą dėl to, kad jas panaudojus taip, kas viršija tai, kas būtina prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

VIII Skundai

1. „PIONART“ įsipareigoja pateikti Klientui prekes be defektų.

2. Visos internetinėje parduotuvėje esančios prekės yra kokybiškos.

3. Tuo atveju, jei pristatytos prekės yra nekokybiškos (neatitinka sutarties), Klientas turi teisę pateikti skundą su prašymu:

- sumažinti kainą arba pareiškimu apie sutarties atsisakymą, išskyrus atvejus, kai „PIONART“ nedelsiant ir nesukeldama Klientui pernelyg didelių nepatogumų nekokybišką prekę pakeičia kokybišką arba pašalina trūkumą, tuo tarpu Klientas negali atsisakyti sutarties, jeigu trūkumas yra nereikšmingas; Vartotojas (VII p., 1 d.) vietoj „PIONART“ siūlomo defekto pašalinimo gali reikalauti pakeisti prekę kokybiška preke arba vietoj prekės keitimo reikalauti pašalinti defektą, išskyrus atvejus, kai Vartotojo pasirinktu būdu neįmanoma užtikrinti, kad prekės atitiktų sutartį arba pareikalautų per didelių išlaidų, palyginti su „PIONART“ siūlomu būdu,

- pakeisti prekę kokybiška preke arba pašalinti defektą, tokiu atveju „PIONART“ įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę kokybiška preke arba per protingą terminą pašalinti defektą, nesukeliant Klientui pernelyg didelių nepatogumų, nebent nekokybiškos prekės suderinimas su sutartimi Kliento pasirinktu būdu yra neįmanomas arba pareikalautų pernelyg didelių išlaidų, palyginti su antruoju galimu būdu užtikrinti, kad būtų laikomasi sutarties.

1. Skundas gali būti pateiktas raštu registruotu laišku arba el.

2. Jeigu skunde pateikta informacija yra neišsami ir dėl to neįmanoma skundo išnagrinėti, „PIONART“ nedelsdama paprašys papildyti trūkumus.

3. Visi skundai bus nagrinėjami nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo skundo gavimo (su visa reikiama informacija), nesukeliant Klientui nepagrįstų nepatogumų.

4. Teigiamai išnagrinėjus skundą, „PIONART“ įvykdys Kliento nurodytą prašymą pagal jam taikomas teises.

5. Kliento prašymo vykdymas įvyks po to, kai „PIONART“ gaus nekokybiškos prekės grąžinimą. Prekės turi būti grąžintos „PIONART“ pardavimo biuro adresu. „PIONART“, vykdydama Kliento prašymą, atsižvelgs ir kompensuos dokumentais pagrįstas nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidas.

Klientui atsisakius sutarties, „PIONART“ nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų, grąžins visus Vartotojo sumokėtus mokėjimus už įsigytas prekes, įskaitant prekių pristatymo išlaidas.

IX Garantija

Parduotuvėje esančioms prekėms suteikiama garantija pagal Garantinį lapą, kuris yra šių taisyklių priedas.

X Asmens duomenų apsauga

Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys, pateikti pateikiant užsakymą, būtų tvarkomi ir saugomi užsakymo įvykdymo ir galimo garantinio aptarnavimo tikslais.

Pateikiant užsakymą pateikti asmens duomenys bus naudojami užsakymo įvykdymo ir galimo garantinio aptarnavimo tikslais, nebent Klientas tam prieštaraus.

Kliento asmens duomenys nebus perduodami kitiems verslo subjektams, išskyrus subjektus, kuriems jų perdavimas bus reikalingas tinkamam užsakymo įvykdymui.

Asmens duomenys yra saugomi pagal 1997 m. rugpjūčio 29 d. Įstatymą dėl asmens duomenų apsaugos taip, kad trečiosios šalys negalėtų su jais susipažinti.

Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos taisyti, atnaujinti, taip pat teisę reikalauti juos pašalinti iš „PIONART“ klientų duomenų bazės.

TEISĖS ATSISAKYTI SUTARTIES INSTRUKCIJOS

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę atsisakyti sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties.

Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos:

- kai prekę pradėjote valdyti Jūs arba Jūsų nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją.

- kai paskutinę prekę pradėjote valdyti Jūs arba Jūsų nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją.

- kai paskutinę prekės partiją ar jos dalį pradėjote valdyti Jūs arba Jūsų nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją.

Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, privalote informuoti mus - „PIONART“ - apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties vienareikšmiu pareiškimu registruotu laišku, išsiųstu adresu: ul. Magazynowa 8, 41-807 Zabrze arba el. paštu sklep@pionart.pl.

Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma.

Nedelsdami atsiųsime tos pačios formos informacijos apie sutarties atsisakymą gavimo patvirtinimą.

Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Sutarties atsisakymo pasekmės

Šios sutarties atsisakymo atveju gražiname Jums visu nuo Jūsų gautus mokėjimus, tame pristatymo išlaidas (išskyrus papildomų išlaidų dėl Jūsų pristatymo būdo pasirinkimo, skirtingo negu pigiausias standartinis mūsų siūlomas pristatymo būdas), be nereikalingo delsimo, o kiekvienu atveju ne vėliau negu 14 dienų nuo dienos kuomet gavo pranešimą apie Jūsų sprendimą apie teisės vykdymą dėl šios sutarties atsisakymo. Mokėjimo gražinimą įvykdysime panaudojant tokius pačius mokėjimo būdus, kokius Jūs panaudojote pirmo sandorio metu, nebent Jūs sutikote priimti kitą sprendimą, kiekvienu atveju Jūs neturėsite padengti jokių išlaidų, susijusių su šiuo gražinimu.

Galime susilaikyti su mokėjimo grąžinimu iki tol, kol gausime daiktus arba iki tol, kol bus pristatytas mums jų išsiuntimo patvirtinimas, priklausomai nuo to, kuris įvykis bus ankstesnis.

Prašome nedelsdami atsiųsti arba perduoti mums prekę ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai informavote mus apie šios sutarties atsisakymą. Terminas yra išsaugojamas, jeigu Jūs atsiųsite daiktą prieš 14 dienų pabaigą.

Turėsite padengti tiesiogines daiktų grąžinimo išlaidas.

Jūs atsakote tik už daiktų sumažėjusią vertę dėl naudojimo kitais tikslais nei nustatyti, koks yra daikto pobūdis, savybės ir kaip jis veikia.